Партньори

В продължение на почти 18 години 'Атрокс България' EООД работи и продължава да развива сътрудничеството си с множество стари и нови партньори като:

 • 'Филто-С' ООД
 • 'Маркан' ООД
 • 'Феърплей Интернешънъл' АД
 • 'Торин' ЕООД
 • 'Идея Билдингс' ООД
 • 'Гайтанов, Пенков и Сие' ООД
 • 'Бигла III' ООД
 • 'Ню Ленд' ООД
 • 'Подгор' ООД
 • 'Стар Сити' ЕООД
 • 'Бондис' ООД
 • 'Астра-С' ЕООД
 • 'Булмет' ЕООД
 • 'Достин и син' ООД
 • 'Слав Строй' ООД
 • 'Имо-Реал' ЕООД
 • 'Еврострой 2007' ООД
 • 'Глобалтранс Кънстракшън' ЕООД
 • 'Атрокс Сервиз' ООД
©2009 Atrox Bulgaria EOOD